PT Dystrybucja


KONTAKT


PT Dystrybucja S.A.

26-600 Radom, ul. Tartaczna 29
tel. 048 341 32 00, faks 048 362 36 30
e-mail: sekretariat@ptdystrybucja.pl

NIP: 796-006-99-45
REGON: 670874148

Dział obsługi klienta w centrali firmy

tel: 608 023 300
w godzinach: 8.00-16.00
od poniedziałku do piątku

*Koszt połączeń wg stawek operatora telekomunikacyjnego

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137829. Kapitał zakładowyi wpłacony wynosi: 110 400 000 PLN.


ADRESY ZAKŁADÓW SPRZEDAŻY


Adresy zakładów sprzedaży

Hurtownia Farmaceutyczna Gorzów Wlkp. 66-400 ul. Piłkarska 21 tel. 95 740-20-42 leki.gorzow@ptdystrybucja.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY