PTDystrybucja

Cross-docking

Czym jest cross-docking?
Jest to nowoczesny sposób obsługi przepływu towarów, który polega na ich przyjęciu do magazynu, szybkim przygotowaniu do dalszego transportu oraz wysłaniu do określonego odbiorcy. Szybki przeładunek pozwala na maksymalne skrócenie fazy składowania i zapasu buforowego, tym samym znacząco wpływa na poniesione koszty logistyczne.

Informacja dla odbiorcy
Usługa cross-docking to oszczędność kosztów logistyki towarów, przy zapewnionej łatwość w komunikacja opartej na elektronicznej wymianie dokumentów. Po przygotowaniu systemu komunikacji odbiorca otrzymuje informację o stanie przyjętych towarów, przewidywanych i wykonanych załadunkach, terminach i miejscach dostaw. Wymiana danych może odbywać się w sposób automatyczny, umożliwiający klientowi bieżący dostęp do wszystkich informacji.

Śledzenie przesyłek
Istnieje możliwość trackingu, czyli śledzenia przesyłek. Klient jest w stanie sprawdzać na bieżąco, w którym miejscu i na jakim etapie procesu logistycznego znajduje się aktualnie zamówiony przez niego towar. Znajdziemy tam również informacje dotyczące wagi paczki i terminu, w którym zostanie ona dostarczona.

Szybko i sprawnie
Wszystkie procesy wymiany danych mogą funkcjonować automatycznie, precyzyjnie skonfigurowany system umożliwia wyeliminowanie błędów czy, oraz optymalizację przepływów towaru. Nie ma potrzeby tworzenia dużych zapasów magazynowych, i buforów towarów na różnych etapach, ponieważ są one szybko przekazywane do kolejnego etapu realizowanego procesu.

Podstawowe zalety:

Do najważniejszych atutów cross-dockingu, które przynoszą korzyści każdej organizacji:

  • sprawny przepływ towarów w łańcuchu dostaw,
  • znacznie szybsze dostarczenie ładunku,
  • istotna redukcja kosztów związanych z wartością składowaniem towarów,
  • brak konieczności posiadania rozbudowanej bazy magazynowej,
  • automatyczna wymiana danych – kontrola i analityka procesu.

Warto zwrócić uwagę, że przy optymalnej organizacji współpracy oraz wdrożeniu dopracowanych i funkcjonalnych systemów IT, ilość błędów występujących w całym łańcuchu logistycznym może zostać zminimalizowana