PTDystrybucja

PT Dystrybucja - historia

Odpowiednia organizacja procesu gromadzenia, przechowywania i dystrybucji towarów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Podczas organizacji procesu należy wziąć pod uwagę między innymi następujące aspekty: ilość i rodzaj przechowywanych towarów czas ich składowania cel przechowywania koszty magazynowania towarów odległość składu od dostawców oraz odbiorców wielkość i rodzaj powierzchni przeznaczonej do przechowywania towarów Towary przechowuje się nie tylko w celu gromadzenia zapasów. W składach dokonuje się także innych czynności związanych z ich późniejszą dystrybucją, np. konfekcjonowania (zestawiania ze sobą poszczególnych grup produktów), konsolidowania (łączenia mniejszych partii w jedną większą, przeznaczoną do wysyłki) i odwrotnie – dekonsolidowania (rozdzielania dużych partii i tworzenia z nich mniejszych).

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz złożyć zapytanie ofertowe, uzyskać dodatkowe informacje lub umówić się na spotkanie, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.