PTDystrybucja

Magazynowanie

Odpowiednia organizacja procesu gromadzenia, przechowywania i dystrybucji towarów to jeden z warunków właściwego funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Podczas organizacji procesu należy wziąć pod uwagę między innymi następujące aspekty:

 • ilość i rodzaj przechowywanych towarów
 • czas ich składowania
 • cel przechowywania
 • koszty magazynowania towarów
 • odległość składu od dostawców oraz odbiorców
 • wielkość i rodzaj powierzchni przeznaczonej do przechowywania towarów

Towary przechowuje się nie tylko w celu gromadzenia zapasów. W składach dokonuje się także innych czynności związanych z ich późniejszą dystrybucją, np. konfekcjonowania (zestawiania ze sobą poszczególnych grup produktów), konsolidowania (łączenia mniejszych partii w jedną większą, przeznaczoną do wysyłki) i odwrotnie – dekonsolidowania (rozdzielania dużych partii i tworzenia z nich mniejszych).

Nasza oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy usługi magazynowe, które umożliwiają składowanie zapasów nie biorących udziału w bieżącym procesie logistycznym.

Dysponujemy 100000 m2 powierzchni (w tym 10000 m2 powierzchni ogrzewanej), przystosowanej do magazynowania towarów naszych Klientów. Nasze magazyny cechuje:

 • niepyląca posadzka przemysłowa
 • zadaszone rampy
 • system transportu poziomego
 • całodobowa ochrona fizyczna oraz system monitoringu (kamery przemysłowe)

Korzyści ze współpracy z nami:

 • elastyczność – możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb
 • oszczędność środków finansowych oraz czasu, który można przeznaczyć na
 • bieżące sprawy firmy
 • wysoka jakość usług
 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań magazynowych