PTDystrybucja

Logistyka w ramach łańcucha produkcji

Prosty łańcuch logistyczny stanowi połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych i jest realizowany poprzez transport towarów. Jest to droga, jaką przebywają towary od momentu rozpoczęcia produkcji aż do pojawienia się u finalnego odbiorcy, czyli konsumenta. Optymalizacja procesów w firmach produkcyjnych, zakłada ograniczenie bufora składowanych na miejscu półproduktów i materiałów. Z tego powodu zewnętrzne łańcuchy logistyczne objęły także ten obszar działalności firm.

W naszym centrum oferujemy logistykę w ramach łańcucha produkcji. Zajmujemy się magazynowaniem (zarówno półproduktów, surowców i materiałów jak i gotowych produktów np. oczekujących na opakowanie) biorąc przy tym pod uwagę system produkcji i zapewniając dostawę w systemie JIT.